Jak dochází k erekci

Dosažení erekce vyžaduje přesný sled kroků ve vašem těle. Spouštěcí a udržovací mechanismus erekce zahrnuje různé impulzy v mužském těle.

Dosažení erekce vyžaduje přesný sled kroků ve Vašem těle. Spouštěče a opakovací mechanismus erekce zahrnuje: nervové impulsy v mozku, míše, v oblasti penisu a následnou odezvu ve svalech, vláknitých tkáních, žilách, tepnách a v okolí komor penisu. K poruchám erekce dochází, když se některý z kroků naruší.

Penis - jak dochází k erekci

Jak dochází k erekci

V penisu se nacházejí dvě komory (corporacavernosa), které procházejí celou délkou orgánu. Komory jsou vyplněny houbovitou tkání a obalené membránou (tunica albuginea). V houbovité tkáni se nacházejí hladké svaly, vláknité tkáně, výplňové prostory, žíly a tepny. Urethra - trubice pro vývod moči a ejakulátu - je uložena pod dvěma komorami a je obklopena houbovitý tělískem (corpus spongiosum).

Mechanismus erekce se spouští hmatovou nebo psychickou stimulací, případně oběma současně. Impulsy z mozku a lokálních nervů vyvolají uvolnění svalů v komorách penisu, čímž umožní krvi proniknout tepnami do komor a vyplnit výplňové prostory. Krev v komorách vytvoří tlak a penis se začne zvětšovat.

Dostatečné prokrvení penisu vyvolává jeho ztopoření - erekci. Membrána pomáhá zadržet krev v komorách penisu, čímž zajistí udržení erekce během pohlavního styku. Po ukončení působení pobídek nebo po sexuálním vyvrcholení se kontrakcí svalů v penisu zastaví přítok krve. Otevřou se výtokové kanálky a krev začne z penisu odtékat žilami. Jde o zpětný chod mechanismu erekce, kdy penis klesá a zmenšuje se.