MUDr. Václav Urbánek

29.3.1952
Havlíčkův Brod
Česka republika

Lekár, sexuológ - andrológ, gynekológ – pôrodník, vedecký pracovník pôsobiaci aj v oblasti vzdelávania. 27 rokov sa venuje výskumu, diagnostike a terapii porúch v celej šírke odboru lekárska sexuológia v oblasti sexuálnych dysfunkcií, deviácií, neplodnosti párov a matrimoniologických konsekvencií pohlavného spolužitia.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové a následe pokračoval v štúdiu na Fakulte všeobecného lekárstva Univerzity Karlovy v Prahe, kde získal akademický titul MUDr. V roku 1980 absolvoval atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 1992 absolvoval ďalšiu atestáciu zo sexuológie. V roku 1998 získal akademický titul Kandidát lekárskych vied (CSc.) a v roku 2002 absoloval kurz pre publikačnú činnosť v lekárskej praxi. V rokoch 1977 – 1987 vykonával lekársku prax ako gynekológ a pôrodník vo Fakultnej nemocnici v Prahe – Motole a od roku 1988 pracuje ako vedecký pracovník v Sexuologickom ústave 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a od roku 1995 pracuje tiež ako súdny znalec pre odbor zdravotníctva, odvetvie sexuológie.

MUDr. Urbánek publikoval ako autor alebo spoluautor viac ako 145 článkov v domácich a zahraničných časopisoch a pravidelne prednáša na domácich i zahraničných medicínskych kongresoch a konferenciách.

V rokoch 1999 - 2002 bol členon zdravotníckej komisie Obvodnej rady v Prahe 2 a od roku 1991 je členom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnej výchovu (SPRSV). MUDr. Václav Urbánek CSc. tvrdí, že bol vychovaný tak, aby receptom na úspech bola láska k odboru, systematická práca, trpezlivosť a altruizmus. A to sú skutočné piliére, na ktorých budoval a ďalej rozvíja svoju celoživotnú úspešnú kariéru.

Výber z publikácií:

Influence de la période post - opératoire sur la fonction sexuelle aprés mastectomie pour cancer du sein.

Urbánek, V., Weiss, P., Kofránek, J., Albl, M.: (Sexologies (revue européenne de sexologie médicale), 5, 1996, č. 19).


Léčiva používaná k terapii erektilní dysfunkce.

Urbánek, V.: (Remedia Compendium. Panax Co, 4. vydání, Praha 2009)


Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů.

Urbánek, V., Weiss, P.: (Onkogynekologie. Grada Publishing, 1. vydání, Praha 2009)


Die Wirkung des behandelten Brustkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau.

Urbánek, V., Kofránek, J., Albl, M.: (Zentralblatt für Gynäkologie, 116, 1994)


Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů.

Urbánek, V., Weiss, P.: (Onkogynekologie. Grada Publishing, 1. vydání, Praha 2009)


Die Wirkung des behandelten Brustkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau.

Urbánek, V., Kofránek, J., Albl, M.: (Zentralblatt für Gynäkologie, 116, 1994)