Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

Rozdíl mezi ženami a muži při překonávaní stresu

Autor článku: redakce Zerex.cz 11.06.2014 00:00

Největší rozdíl je při překonávání stresového stavu

Každý z nás už zažil situaci spojenou s větším napětím, nebo se stresem. Mohlo by se zdát, že muži a ženy zvládají tyto stavy stejným způsobem. Avšak opak je pravdou. Muži zaměřují pozornost na jednu věc a uchýlí se na tiché, odlehlé a nenápadné místo. Ženy jsou podřízeny svým emocím a citům. Muž vyžaduje v takových případech něco zcela jiného než jeho partnerka. Jemu prospívá, pokud problémy může řešit. Jí zase, pokud o nich může pouze mluvit a mluvit. Pokud tuto prohlubující se propast každý z nás co nejdříve nepochopí a nevyrovná se s ní, do našich vztahů zavítá mnoho napětí a stresu. V životě existuje množství případů, poukazujících na situace, kdy může vznikat napětí mezi oběma pohlavími. Když muž zavítá z práce domů, jde si odpočinout a relaxovat k televizi, kde dávají dobrý sportovní zápas. Překonává stres z nevyřešených problémů a situací z minulého dne a chce na všechno zapomenout s cílem uklidnit se. Jeho partnerka se chce stejně osvobodit od dne plného stresových stavů a vypětí. Jí pomáhá, může-li o problémech minulého dne vyprávět nahlas.

Napětí a stres mezi nimi čím dál více a více roste a přeměňuje se na nervozitu a neklid. Muž uvažuje o tom, že jeho partnerka hodně mluví a partnerka si myslí, že partner si ji vůbec nevšímá. Pokud neporozumí společnému nesouladu a odlišnosti, postupně se plynoucím časem jeden druhému odcizí. Tato situace vykresluje vhodný příklad odlišnosti mezi mužským a ženským pohlavím. Určitě takovou situaci ze svého života dobře znáte. Je více než jisté, že totožný problém můžeme pozorovat v každém vztahu. Vhodné řešení se nezakládá na tom, jak moc se oba partneři milují, ale závisí spíše na tom, v jakém rozměru dokáže jedno pohlaví pochopit právě to druhé.

Pokud by si muž nebyl vědom toho, že ženy vyžadují o problémech mluvit, aby se jim ulevilo, žil by ve vědomí, že partnerka hodně mluví a nechtěl by ji poslouchat. Pokud by si žena neuvědomovala, že se muž dívá na televizi s cílem uvolnit se, byla by přesvědčena, že si ji nevšímá a nevěnuje se jí dostatečně, jak ona vyžaduje. Usilovala by o to partnera donutit, aby se jí věnoval a mluvil s ní o problémech, když se jemu nechce mluvit. Je možné tyto odlišnosti překlenout. Jako první bude třeba porozumět tomu, jak se samotní muži a ženy vyrovnávají se stresovým stavem a vypětím. Znovu nám může i při tomto rozdílu pomoci skutečnost, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše.

Překonávaní stresu na Marsu a na Venuši

Pokud Marťana něco znepokojuje, v žádném případě si na to nestěžuje a nemluví o tom. Ani na to nepomyslí, že by měl se svými problémy obtěžovat jiného Marťana, dokud by při jejich řešení nevyžadoval jeho pomoc. Marťan se utiší a jde do své osobní jeskyně přemýšlet nad svými problémy a usiluje o jejich vyřešení. Pokud ho objeví, pociťuje příjemný pocit a vychází ven z této jeskyně. V případě, že se mu nedaří najít řešení, dělá aktivity, při kterých zapomene na tyto problémy, například sportuje nebo čte. Pokud nemyslí na problémy, uleví se mu. V případě, že ho postihne mohutný stres a vypětí, vyžaduje na odpoutání skutečně něco náročnějšího, například dynamickou prudkou jízdu motocyklem, či autem, nebo nějaký adrenalinový sport. Platí, že Marťané odejdou do svých jeskyní a hledají řešení na své vzniklé problémy sami a pouze tak se mohou cítit lépe a uvolněnější.

Ale jak to je v případě žen pocházejících z Venuše? Už jsme naznačili, že to bude úplně jinak, než je tomu u mužů. Podívejme se na to blíže. V případě, že na Venuši dopadne stres, nebo ji něco sužuje, dosáhne uvolnění, pokud vyhledá někoho, komu věří a komu bude moci říct o svých problémech. Když si Venuše popovídají o tom, co je trápí, v momentě pociťují uvolnění. Takhle to vždy funguje na Venuši. Venuše se navzájem setkávají a přímo vyprávějí o problémech. Vzápětí pociťují uvolnění. Ponaučením pro nás zůstává, že v případě, že se na Venuši popovídáte o svých problémech a starostech s jinými, značí to, že si věříte a máte se rádi. Není to žádná zátěž pro nikoho, nikdo nemá pocit hanby. Venuše má výborný pocit na duši, má-li milujících přátel, na které se může spolehnout v případě problémů. Marťan má výborný pocit, když si dokáže s problémy poradit sám ve "své jeskyni". Záhada skvělého pocitu se přenáší až do dnešní doby…Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow