Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

Jaké chování muži milují?

11.06.2014 00:00

Tentokrát se podíváme na to, jaké skutečnosti Kámasútra uvádí v souvislosti s tím, "Jaké zacházení a chování mají muži nejraději?". Jistě milí pánové budete souhlasit s námi, když řekneme, že muži mají rádi, když se jejich ženy, partnerky či milenky kroutí kolem nich a splní jim vše, co řeknou jako bohové a vládci. Kámasútra hovoří o několika vynalézavých představách, jak mužům zalichotit a udělat jim dobře. Mnohé tyto představy hraničí s ženskou důstojností a v současné společnosti by neměly mít místo, neboť spíše vyznívají jako pohrdání s něžnějším pohlavím…

Žena mohla například vyslat svého služebníka do mužova příbytku, aby jí odtud donesl květiny, které pro partnera připravil zahradník uplynulý den, aby si i takto dokázala užít stejnou radost, jakou už partner přežil. Každá žena musela umět zachovat milencova tajemství a vyzradit mu ty své. Měla se snažit důkladně ukrývat svou zlobu a vztek.

Stejně žena musela vědět, jak vyslovit uznání nad milencovými schopnostmi a uměním v sexuálních polohách a také nikdy nesměla partnera v posteli ignorovat. Podle jeho chuti a rozkazů ho měla hladit po každé části jeho těla, líbat se s ním a tulit se k němu, i tehdy, když už muž usnul. Žena měla dokázat odrazit a opětovat muži všechny jeho city přiměřeným způsobem, tak jak to muž požadoval. Měla se na muže vždy dívat pečlivě, odsuzovat a nenávidět jeho nepřátelé, utěšit ho, když byl bez nálady a zklamaný. Měla žárlit v blízkosti jiné ženy, vůči které partner vyjádřil zájem, polekat se, pokud se muži přihodila nějaká nepříjemná událost.

V případě, když muž kýchl, pozorná manželka nezapomněla říct "zdravíčko" a když se opil, tak byla ticho a nevyčítala mu to. Pokud partner onemocněl, žena upadla do jakéhosi smutku a žalu v souvislosti s jeho těžším zdravotním stavem. Nechtěla přijímat stravu, oblékala si ty nejjednodušší šaty a zaháněla služebnictvo, které se nabízelo přinést voňavky, či poklady.

Závěrem je třeba zmínit ještě i to, že partnerka musela dokázat prominout mužovy prohřešky a dát mu příležitost, aby se sliby zavázal k činům, kterými mohl své úpadky napravit. Co na to říct. Neexistuje snad ani jeden "současný" muž, kterému by se výše popsané skutečnosti nelíbily. Je toto opravdu takové chování, které muži mají milovat a oblibovat i v dnešní době?

Je třeba zdůraznit, že historie byla jiná, a to se týká i chování žen, partnerek a milenek vůči svým mužům, partnerům a milencem. Některé prvky chování dnešních žen jsou správné, ale stejně je třeba je aplikovat s mírou, aby se nestalo z poslušnosti žen otroctví. Bohužel i s takovými projevy je možné se v dnešní společnosti setkat.

Láska je pouto mezi dvěma zamilovanými partnery a proto má platit, aby si oba partneři navzájem pomáhali a sloužili, jednou jeden, jednou druhý, ne pouze jeden z nich a obzvláště pouze žena a partnerka. Žena má být právě ta, která má být u muže váženou, obletovanou a rozmazlovanou. Přiznejme se milí pánové, kdy jsme naposledy tu svou něčím potěšili, obdarovali nebo rozmazlili? Tak, honem do toho a při nejbližší příležitosti ji pořádně a nečekaně překvapte, snad i tím, že ji budete právě vy více obskakovat, obsluhovat a všímat si ji, když bude doma. Určitě to ocení a nakonec s láskou splní i ona pak vám to, co budete chtít. A s příjemnou chutí a vůlí jde všechno snadněji a jednodušeji, než kdyby se to muselo dělat násilím a proti vůli. Pamatujte na to, co jsme vám dnes řekli a nezapomínejte na to, že nejen muži mají rádi příjemné zacházení, ale především i naše ženy a partnerky…sebevědomí svádění vzrušení
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow