Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Kámasútra

Odhalte části svého těla dle Kámasútry – 1. část (Hlava)

08.05.2014 20:13
V tomto článku začneme s objevováním sebe podle známé Kámasútry, jelikož toto hledání odpovědí nás naučí něčemu novému a nepoznanému o sobě, co může zkvalitnit a zpříjemnit náš intimní život, který se může stát stereotypním.

Hlava

Jako první odhalíme nejsvrchnější a nejdůležitější část našeho těla, kterou je hlava. Hlava je součástí lidského těla, která se nachází nejblíže nebesům. Charakter držení hlavy odráží, jaká je spojitost mezi vaším tělem a nebem. Proto je vhodné mít svou hlavu přímo nataženou stejně, jako mají profesionální tanečníci. Zaujměte polohu bosýma nohama na zemi a představte si, jak jste svýma nohama propojení se zemí, na které stojíte bosí. Později upřete pozornost vzhůru, k pánovi. Představte si, že je to miska naplněná vodou. Vaše záda mohutní směrem nahoru z této mísy. Můžete si to představit, jako když roste jakákoli rostlinka, která se táhne ven za sluníčkem, za světlem a teplem. Pomyslete na to, jak kterýkoliv květ roste na vrcholu stonku. Stejně tak byste měli držet svou hlavu i vy.

Ženy pocházející z východních států, nosí na hlavách nádoby s vodou, hýbou se s velkým kouzlem, šarmem a vážností. Představte si, že kráčíte od pramene vyvěrající vody a tuto vodu máte položenou na hlavě v hliněné nádobce. V případě, že se plynule hýbete směrem dopředu, je třeba si uvědomit, že hlava se nachází rovně nad středem břicha, mezi ním a modrými nebesy. Pociťujete, jak se vaše palce nohou dotýkají písečné cesty pod vašima nohama. Pokud kráčíte smyslně je to stejné, jako kdybyste celé vaše tělo znovu učili všem pohybům. Pomyslete si, že chcete ze země zvednout náramek, který vám spadl ze zápěstí. Všimněte si jeho lesku pouze koutkem vašeho oka. Neohýbejte se směrem dopředu, jako když ho chcete zvednout, skrčte pouze kolena s cílem, abyste nádobu na hlavě udrželi neustále v rovnováze. Toto je výborné cvičení, které lze provádět na kterémkoliv místě a kdekoliv.

Všichni dobře víme, že z hlavy vyrůstají vlasy. Odtamtud zase vzniká zdání, že vlasy jsou vymezeným prostorem, ve kterém má sídlo duše. Sdružují se v nich osobní základní povahové rysy jejich nositele nebo nositelky, stejně tak i sexualita, životní moc a kouzelné, až neodolatelné síly, jako bývá například šikovnost. Po celém světě nejen v minulosti si oba milenci vyměňovaly prameny svých vlasů nebo celou část vlasů jako znak oboustranného svazku. Některé národnosti mají takový zvyk, že si v den svatby oba oddávající myjí vlasy v totožné nádobě. Následně se jim vlasy spojují do jednoho pramene s cílem tvorby páru do konce života. Stejná idea je zakotvena v indickém zvyku, kdy se častokrát stuhami zdobí indické svatební šaty. Partneři se hýbou při svatebním tanci směrem ke slunci, respektive ve směru hodinových ručiček a jejich partnerky zase opačným směrem, ve směru měsíce, respektive proti hodinovým ručičkám. Stuhy obou pohlaví se tímto způsobem navzájem proplétají. Během květnových tanců značí stuhy paprsky slunce, či měsíce, zaplétají se však i do vlasů, kde svým kouzlem ovlivňují plodnost. Předpokládáme, že jste se tímto odhalováním první části vašeho těla, kterou byla hlava, dozvěděli něco nového a tajemné, co jste dosud ani netušili. Samotné poznávání všech částí vašeho těla vám stejně napomůže intenzivněji vnímat a prožívat vaše sexuální radovánky, kterým se oddáváte nebo budete oddávat se svou partnerkou či partnerem. Myslete na to už dnes, abyste dosáhli co nejintenzivnějšího sexuálního zážitku…


předehra rozkoš sebeukájení vzrušení
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow