Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

O tom jak muži předkládají řešení a ženy chtějí udělat všechno lepším

11.06.2014 11:16
Pokud už tedy víme, na základě našeho posledního článku ohledně řešení vztahů, že existují značné rozdíly mezi oběma pohlavími, můžeme se posunout dál v našem řešení vzájemných vztahů. Snad není překvapením, pokud řekneme, že ženy si nejvíce stěžují na to, že jejich muži jim nedokáží naslouchat. Je pravidlem, že partner si obvykle úmyslně nevšímá své manželky (partnerky), když se mu snaží něco říct, nebo se stává, že chvíli poslouchá s cílem zjistit, co ji znepokojuje a pak se sebevědomě vztyčí jeho ego, když může nastoupit na scénu jako "opravář" a snaží se pomoci své milé různými nápady. No obvykle zůstává udiven, když mu jeho partnerka (manželka) takový projev lásky neuzná a neopětuje. Soustavně mu omílá, že ji neposlouchá tak jak má, že ničemu nerozumí a koná stále stejně, jako doposud. Ženy zase vyžadují vcítění se do jejich pocitů a problémů, čili takzvané empatické cítění a projevování lásky. Muž však všechno bere ze svého pohledu, předpokládá, že žena od něj požaduje hledání uspokojivého řešení. Muž (partner) ustavičně odvrhává tradiční pomoc ženy, ale ona neztrácí naději. Ustavičně se snaží využít jakoukoli možnost, aby mu pomohla, zdůraznila, co a jak má uskutečnit. V její mysli se jeví její chování jako správné a nápomocné, ale muž to chápe úplně jinak. Považuje toto chování jako nevhodné příkazy při usměrňování jeho rozhodnutí a činností. Příznivější pro něj by bylo, kdyby ho žena akceptovala takového, jakým ve skutečnosti je a nesnažila se ho měnit, nebo mu poroučet. Tyto dva problémy mezi ženou a mužem je možné řešit a tak přijít k uspokojivému výsledku a kompromisu mezi oběma pohlavími. Nicméně, nebude to až tak jednoduché. Jako první je třeba porozumět, proč muži předkládají řešení a ženy si přejí všechno udělat lepším, kvalitnějším a dokonalejším. Proč je to ve skutečnosti v našem životě právě takto? Znovu se musíme zamyslet nad dávnou minulostí, co jsme již naznačovali v našem prvním úvodním článku, který se týkal řešení vztahů mezi muži a ženami. Sledujme život na Marsu a na Venuši, ještě když jejich obyvatelé nebyli na Zemi. Jen takto možná zjistíme o mužích a ženách mnohem více, než bychom si mohli myslet… Pro Marťany je nejvýznamnější vlastností moc (síla, vláda), účinnost a činnost. Neustále něco provádějí, aby potvrdili svou sílu (moc) a své nadání. Jejich sebevědomí je určováno schopností dosahovat výsledků. Úspěch a výkon je činí klidnými nejvíce. Mužovo sebevědomí je určováno jeho schopností dopracovat se k výsledkům. Muži se vždy více zajímají o předměty a věci, než o city a lidí. Naopak, ženy i v dnešní době touží po lásce a muži po silných autech, výkonnějších počítačích a zařízeních, či technice. Muži projevují zájem především o věci, neboť prostřednictvím nich jim bude umožněno splnit cíle s upevňováním své dominance a moci. Čím dříve ženy porozumí této "marťanské" vlastnosti (kterou každý muž v sobě má), tím spíše pro ně bude jednodušší porozumět, proč muži nemají rádi, když jim někdo rozkazuje, co a jak mají udělat. Radit mužovi, když o radu nežádal, automaticky vyznívá, že neví, co a jak má udělat a neví to udělat sám. Na tento fakt jsou muži velmi citliví, neboť otázka schopnosti je pro ně velmi významná. Partner má obvykle zájem ženě pomoci a navrhuje jí řešení problémů. Chce být prospěšným a potřebným. Pokud je však žena zklamaná a rozzlobená i nadále (i když její partner nabídl pomoc), už ho nedokáže poslouchat. Je tomu tak, protože muž má pocit, že je čím dál méně potřebným v její přítomnosti. Muž vůbec neví, že bude stačit, když ženu důkladně a se zájmem bude poslouchat. Neví, že když na Venuši mluví o problémech, neznačí to, že chtějí slyšet jejich řešení. A jak je to v případě ženy a jejího života "na Venuši"? Už víme, že Venuše mají odlišnou stupnici svých hodnot, než mají muži. Na prvním stupni je láska, komunikace, krása a vzájemné vztahy. Dostatek času věnuje vzájemné podpoře, péči a pomoci. Jejich sebevědomí je určováno city a kvalitou vztahů. Budou klidnější, pokud si budou moci vytvořit vzájemný vztah s nimi. Zdůrazňujeme znovu, sebevědomí žen určují city a kvalita vztahů. Muž tomuto způsobu života a žebříčku hodnot nerozumí. Ženy nejsou zaměřeny na cíl, ale na vztahy, jako jsou zejména projevy dobra, lásky a péče. Pro ženy (Venuše) není velmi významné právě dokazování způsobilosti (kvalifikace) a nabídnutí pomoci se nepovažují za urážku, jak je tomu v případě Marťana, muže. Požadavek pomoci se nebere za projev slabosti. Je možné předpokládat, že muž se dokáže rychle urazit, pokud mu žena chce poradit, protože si myslí, že ho považuje za nemožného uskutečnit to sám. Žena (partnerka, milenka) o takové senzitivní stránce muže neví nic. V případě, že jí někdo podá pomocnou ruku, je šťastná, protože má pocit, že je milována. V případě muže to má opačný význam, ten má pocit, že je neschopný a nemožný a v konečném důsledku nemilovaný. Na Venuši platí, že si její obyvatelky vzájemně radí a pomáhají. I v případě, že vše funguje dobře, neboť jsou přesvědčeny, že je to možné ještě vylepšit. Mají tendenci věci zlepšovat. Když někoho mají rádi, bez okolků ho upozorní, co by se dalo na něm změnit, či zlepšit a doporučí mu, jak toho nejlépe dosáhnout. Berou to za projev lásky. Na Marsu to však funguje jinak. Marťané se zaměřují na řešení. Pokud je vše v pořádku, tak je to třeba nechat tak a v žádném případě to nelze měnit. Ponechávají věci, které jsou v pořádku bez dozoru. Proto v závěru pamatujte vždy na to milí pánové, žena se stále bude snažit něco na vás vylepšit, opravit, protože bude mít pocit, že s vámi není něco v pořádku. No milé dámy, musíte si uvědomit, že takové velké úsilí může vašeho partnera potupit. A v tomto směru, pokud si to jedna strana vysvětlí po svém a obvykle špatně, nový konflikt mezi vámi je na spadnutí. Proto by se vám hodila rada, co konkrétně dělat, aby konflikty nevznikaly… Co konkrétně můžete dělat si však povíme až příště v našem dalším zajímavém článku. Už teď se můžete těšit na konkrétní tipy s cílem zlepšení vašeho vztahu s partnerem, či partnerkou. Buďte takto vždy o krok před vašimi problémy…


sebevědomí
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow