Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

Nezapomínejte na rozdíly ve vztahu

11.06.2014 11:12
V souvislosti s úspěšným řešením vzájemných vztahů mezi oběma pohlavími, mezi muži a ženami, začneme v dnešním našem článku hned prvním důležitým pravidlem. Toto pravidlo říká a zdůrazňuje: "Nezapomínejte na rozdíly". Co máme tímto rozumět?

Nezapomínejte na rozdíly ve vztahu

Pokud čím dříve pochopíte, že odlišnost a rozdílnost jsou vrozené a normální, tak se dokážete vzájemně dohodnout. A to značí nemalý problém ve vašem životě. Pokud jeden z partnerů zapomene na tento fakt, tak příslušník druhého pohlaví obvykle vzbudí u toho druhého nenávist, zlobu, či dokonce až rozčarování. Každý čeká, že ten druhý bude stejný, jako jsme my. Pociťujete silnou touhu, aby ten druhý chtěl to, co chcete vy a pociťovali a smýšleli, tak, jak vy. Je to opravdu možné? Mylnou představou zůstává, že pokud nás naši partneři milují a touží po nás, tak je zaručeno, že musí jednat a odpovědět nebo se chovat tak, jak my, když někoho zasypáváme láskou a něžností. Není to správný postoj, který častokrát vede ke zklamání a rozhořčení. A navíc tento postoj zamezuje laskavě říkat a vyprávět o vzájemných odlišnostech a rozdílech.

Co čekají muži a co ženy

Jednoduše řečeno, muži čekají, že ženy budou říkat, přemýšlet a jednat stejně jako oni. Naopak, ženy zase věří, že muži budou říkat, pociťovat a jednat tak, jak to dělají častokrát ony. Ale při této domněnce často zapomínáme, že muži a ženy mají být odlišní, rozdílní. Jaký problém pramení z tohoto úsudku? No, popravdě, je to jasné. Jde pak o vztahy propojené s nesmyslnými a nepotřebnými spory a rozpory. V tomto směru nám zbývá jen jediné. Řídit se pravidlem, které znovu zdůrazňujeme, "Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše!" Pokud se budeme přidržovat tohoto pravidla a pochopíme oboustranné rozdíly a budeme je zachovávat v našem životě, je zaručeno, že obejdeme nežádané neshody, spory a hádky… Postupně vám na našem blogu budou odhaleny nejhlavnější rozdíly mezi oběma pohlavími, mužem a ženou. Přineseme větší přehled o něčem novém. O čem konkrétně mluvíme?

Rozdíl mezi mužskými a ženskými hodnotami

Pokusíme se blíže nastínit a představit rozdíl mezi mužskými a ženskými hodnotami (co má větší význam pro muže a co zase pro ženu), budeme se snažit porozumět dvěma největším omylům, které děláme ve vzájemných vztazích s opačným pohlavím. Muži předkládají řešení a neuznávají city, přičemž ženy zase dávají pokyny a rady. Pokud budeme vycházet ve svém životě z již známého pravidla "Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše", snadno odhalíme, proč tyto nedostatky a omyly nevědomky praktikují obě pohlaví. Jen tak, že odlišnosti pochopíme, budeme moci chyby napravit a změnit se ve svém jednání. Také je možné rozdíly najít v různých postupech, jakými muži a ženy překonávají stresové situace. Partneři se vyznačují tím, že se rádi stáhnou do kouta a tam tiše přemýšlejí o vzniklých problémech. Naopak partnerky mají pud o vzniklých problémech a sporech mluvit. V souvislosti s tím, co vám budeme přinášet v našich článcích, budete schopni využívat další postupy a metody, které vám pomohou zvládat i ty nejkomplikovanější situace a docílili pouze to, po čem toužíte… Nelze zapomenout na rozdíl v podněcování opačného pohlaví k něčemu. Muže podněcuje pocit užitečnosti, ženy zase pocit, že jsou milovány někým. V tomto směru je správné především hovořit o třech krocích vedoucích k nápravě vzájemných vztahů, konkrétně jak přemoci a překlenout nejčastější bariéry, muži by měli znát a umět rozdávat lásku a ženy zase ji vzít na vědomí a přijímat. Nedorozumění mezi muži a ženami vznikají i kvůli tomu, že mluví různými jazyky a využívají různé signály. Je dobré znát nesprávně a nevhodně pojaté výrazy. Vězte, že muži a ženy říkají, (nebo jsou i ticho) z celkem rozdílných příčin. Partnerky často zjistí, co dělat, když jejich partner ztichne. Partneři zase se seznámí s tím, jak pozorněji poslouchat i v napjatém stavu nespokojenosti a bezvýchodnosti. Vědět víc byste měli taky o nutnosti intimní blízkosti, konkrétně o tom, když se muž přiblíží, ale později nutně potřebuje se odvrátit, či se odsunout. Ženy by měly vědět, jak poskytnout pomoc, či podporu v procesu vyprošťování s cílem, aby se muž vrátil zpět, jakož i to, kdy je nejvhodnější čas na osobní rozhovory s mužem. Značný rozdíl vzniká i v tom, že muži a ženy interpretují lásku svérázným způsobem, bez braní ohledu na požadavky druhého pohlaví. Muži vyžadují lásku, která současně vyznačuje víru a uznání. Žena naopak vyžaduje lásku pozornou a uctívanou.

Předcházení hádkám a komunikace v krizových situacích

Rozdíl mezi pohlavími zaznamenáváme také v případě předcházení hádkám. Pokud se muži chovají tak, že mají ve všem pravdu, žena to může pochopit jako podceňování svých citů. Rozdílnými způsoby bodování se budeme také zabývat v rámci hlavních rozdílů mezi muži a ženami. Muži by měli vědět, že pro ženy je láska darem na úrovni jakéhokoliv jiného daru. Stejně by se měly zaměřit na více drobnějších projevů lásky. Ženy by zase měli umět využívat svou energii, aby vždy "zabodovali" u mužů především tím, že jim splní vše, co požadují a chtějí. Odlišnost je možné najít i v komunikaci v krizových situacích. Muži, jakož i ženy ukrývají své city po svém. Měly by však vědět, že o city je třeba se podělit. Zde může napomoci metoda osobních dopisů s cílem prohloubení vzájemné lásky a možnosti jednodušší odpustit. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Platí, že v dnešním životě existuje určitě víc rozdílů mezi muži a ženami. Uvedli jsme alespoň některé a podle nás ty nejhlavnější, kterým se budeme věnovat i hlouběji na našem blogu. Budeme samotné problémy, rozdíly hlouběji řešit, interpretovat a následně podávat a uvádět možnosti úspěšného řešení. Již dnes se máte na co těšit. Pamatujte na to, že s každým nalezením něčeho dosud neznámého, dosáhnete úspěšnější výsledků ve vašich vztazích…


partnerské problémy
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow