Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

Když žena miluje muže

25.06.2014 14:24
Když se žena zamiluje do svého milého… V tomto případě následuje něco podobného, jako když Venuše poprvé pocítila vpád Marťanů. Tato stvoření nebudou požadovat péči, ale budou mít zájem starat se o Venuše. Marťané jsou okouzlení kulturou a přitažlivostí samotných Venuší. Pochopili, že jejich síla, moc a nadání se rychle vytrácejí, pokud nemají pro koho pracovat a fungovat. Tato vynikající a pozoruhodná stvoření objevila uklidnění a podnět v slibu, že budou Venuším pomáhat a jednat tak, aby byly vždy spokojené. Je to něco neskutečného a zvláštního. Další Venuše měli stejný sen a chytře odstraňovali depresivní stav z jejich života. Důvodem náhlého zvratu bylo smýšlení, že pomoc přichází s příchodem Marťanů. Život Venuší byl plný depresivních stavů a napětí z důvodu, že pociťovali často osamělost a izolovanost. Právě pocit, že ochotná pomoc je již na cestě, jim pomohl odstranit depresi a její další vlivy z jejich života. Mnoho partnerů zapomíná na to, že žena velmi očekává právě takový stav, že má podporu v někom, kdo o ni projevuje zájem. Partnerky jsou plné štěstí a radosti, pokud věří, že jejich přání se vyplní. Pokud je žena naopak smutná, chmurná, sklíčená, unavená, když se postupně vytrácí víra, že se jí splní její očekávání, potřebuje partnera. Vyžaduje ten pocit, že není na všechno sama a stejně tak i lásku a péči. Vcítění se do problémů druhých, pochvala a přítomnost ženě napomáhají chápat a určovat význam partnerovy podpory a opory. Muži na to zapomínají, protože jejich marťanské zvyky je vedou k tomu, aby se v době vzniklých problémů odčlenili od společnosti do své jeskyně, kde mají požadovanou samotu. Pokud je partnerka chmurná a sklíčená, partner ji raději nechává o samotě, nebo se pokouší řešit její problémy, což není nejvhodnějším krokem z jeho strany. Není schopen správně vytušit, jak nezbytná je pro jeho partnerku jeho intimita, blízkost a zastoupení, jakož i projevená dobrá vůle pomoci a rozdělit se o citové zážitky a stavy. Žena totiž nejvíce vyžaduje přítomnost někoho, kdo ji dokáže klidně vyslechnout. Tak milí pánové, nezapomínejte ani na skutečnosti v tomto článku a věřte, pokud se budete držet našich rad, budete milovaným a váženým partnerem ze strany vaší partnerky…


láska
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow