Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Vztahy

Jak na mužovu jeskyni odpovídají ženy

15.06.2014 21:56

Muž není vždy milující a žena logicky přemýšlivá

Následně se v tomto dalším článku podíváme na to, jak na mužovu jeskyni reagují ženy. Pokud je muž v jeskyni, nedokáže se oddávat naplno své partnerce, tak jak to ona vyžaduje od něj. I pro ženu je toto stadium velmi náročné, především z toho důvodu, že netuší, jakým silným stresem je její partner poznamenán. V případě, že zavítá domů a seznámí svou ženu s nimi, je možné, že by mu pomohla. Jenže partner o problémech mlčí a to se pro ženu jeví, jako kdyby si ji nevšímal. Cítí, že se něco děje, domnívá se, že partner už nemá o ni zájem, jako na začátku, když ji velmi miloval, protože tehdy s ní i mluvil a všechno jí říkal. Ženy obvykle neví, jak Marťané bojují se stresovými stavy a vypětím. Vyčkávají na situaci, kdy muži budou přímo mluvit o všem, všech problémech s nimi, jak to dělají ženy na Venuši. Pokud je muž v jeskyni, žena se rozčiluje, protože se zavřel do sebe. Velmi se urazí, pokud muž zvolí jinou aktivitu, než věnování se jí. Obyčejně muž jde ven s kamarády, aby se odreagoval, nebo sleduje zápas v televizi, sportuje nebo čte noviny, či časopisy. Čekat, že muž uzavřený do sebe ve své jeskyni, bude najednou upřímný, srdečný a více milující je tak neskutečné, jako čekat od ženy, která je právě rozhořčená, že se její vztek ihned utiší a bude moudře přemýšlet. Je velkou chybou myslet si, že muž (partner) dokáže být vždy jen milujícím a naopak žena zase jen rozvážná a logicky smýšlející. Čím dříve si to každý z nás uvědomí, tím dříve dokážeme pochopit tyto rozdíly a vyvarovat se zbytečným nedorozuměním. Pokud se Marťané stáhnou do svých jeskyní, obvykle nemyslí na to, že jejich kamarádi mohou být také zatíženi svými problémy. Zasáhne je vášeň, která jim přikazuje postarat se nejprve o sebe a až později o ostatních lidí. Toto chování však žena odsuzuje a silně vyjadřuje nespokojenost s mužovým jednáním a smýšlením. Je možné, že ho bude žádat o pomoc a oporu. Ale její reakce bude panovačná, co bude připadat, jako kdyby chtěla mermomocí získat nadvládu nad svým mužem. Stačilo by jen jedno, aby poznala, že muži mají kořeny na Marsu. Pokud by to věděla, nemusela by takto reagovat a rychle by pochopila mužovu reakci jako běžný způsob reakce na stres a napětí. Uvědomila by si, že to není jeho slabší projev lásky vůči ní a uměla by s ním vycházet i v tomto pro něj těžším období. Muži a partneři navzájem nemyslí na důsledky, které vznikají z toho, že se uchýlí do své jeskyně a jsou daleko od své partnerky. Pokud by na to pamatovali a vcítili se do pocitů žen, jistě by se tak nechovali, ale chovali by se mnohem citlivěji, aby jim tolik svým odloučením neubližovali. Pro muže by mělo být také prioritní, aby mysleli na to, že ženy mají původ na Venuši, musí rozumět jejich reakcím, činům a emocím. Pokud to neplatí, tak reagují odměřeně a obranou je útok, svár, respektive hádka. Následně uvedeme tři nejčastěji se objevující neshody a možné důvody pro vznik hádek ve vzájemných vztazích muže a ženy:
  • Pokud ona říká: "Ty mě neposloucháš." Jeho reakcí, je: "Jak to, že tě neposlouchám? Můžu ti přesně zopakovat, co jsi říkala. "I když je muž v jeskyni, pěti procenty mysli zachycuje, co mu žena vypráví. Pro něj to značí, že ji poslouchá. Pro ni je to málo a očekává 100 % pozornosti.
  • Pokud žena říká: "Mám pocit, jakoby si tu ani nebyl." Muž oponuje: "Jak to, že tu nejsem? Jsem tady, nevidíš mě? "Z daného vyplývá, že mužova představa se odlišuje od ženiny. Pokud je přítomen tělem, nemůže si žena myslet, že tam není. Ale ona narážela na to, že i když je fyzicky tam, nepociťuje jeho přítomnost a toto mu vytkla.
  • Pokud ona oznámí: "Jsi krutý a nelidský. Používáš pouze rozum." Muž odpovídá: "Co je na tom špatného? Jakým způsobem mám rozlousknout tento problém?" Muž se domnívá, že ho žena odsuzuje zbytečně a vyžaduje od něj hodně, pokud on provádí to, co je pokládáno za důležité ke správnému vyřešení problémů. Obvykle platí, že muži zapomínají na to, že jednou jsou k ženě milí a upřímní, jindy zase bezcitní a nevšímaví. V jeskyni se každý muž zaměřuje jen a jen na vyřešení problému a netuší, jak budou jeho apatii chápat jiní…
V takovém stádiu má žena nutnost vyprávět o svých pocitech. A muž by neměl zpochybňovat tyto její pocity. Milí pánové, měli byste chápat své partnerky, když chtějí mluvit o tom, že si jich nevšímáte a nevěnujete se jim dostatečně, tak jako vy očekáváte, že vám ona bude rozumět, když se vy uchýlíte do své jeskyně a vyžadujete klid a mlčení. Více o tom, jak žena nachází klid a uvolnění v rozhovoru, si povíme příště.


partnerské hádky partnerské problémy
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow