Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Naše tělo

Co je třeba vědět o obřízce?

13.12.2019 00:00 co-je-treba-vedet-o-obrizce

Obřízka. Jedná se o malý chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna mužská předkožka z penisu. Muži jej podstupují nejčastěji ze dvou důvodů. Prvním důvodem je náboženství, kdy se jedná o symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Druhým důvodem je čistě zdraví, a to například v případě onemocnění s názvem fimóza. Na celém světě je obřezána asi čtvrtina všech mužů. Co všechno byste o tomto zákroku ještě měli vědět? Jak se obřízka provádí? Jak tento zákrok probíhá? Jak se na obřízku připravit? A jaký je život po obřízce? Na to všechno si odpovíme právě zde.

Obřízka

💡 Cirkumcize, neboli mužská obřízka, je velice specifický chirurgický zákrok. Je při něm odstraněna předkožka, tedy kožní řasa, která překrývá žalud penisu, ten pak zůstává po zákroku už navždy odkrytý. Rozlišuje se obřízka částečná a úplná.

Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc obřízku popisují takto: „Obřízku provádíme pouze v indikovaných případech, tedy pokud je nezbytná. Obřízka může být částečná nebo úplná (totální).

Při částečné – plastické obřízce odstraňujeme pouze zúženou část předkožky tak, aby její zbývající část kryla žalud a došlo k rozšíření zevního obvodu předkožkového vaku s jeho volným přetažením přes žalud. Při úplné obřízce se odstraní celá předkožka a žalud zůstává trvale obnažený. Úplnou obřízku provádíme nejčastěji při podezření na kožní onemocnění balanitis xerotica obliterans, v tomto případě je obřízka účinnou léčebnou metodou.

Urolog MUDr. Pavel Hanek uvádí: „Obřízka neboli cirkumcize odstraní zúženou část předkožky a řeší problém fimózy definitivně. Z lékařského hlediska je obřízka indikovaná pouze v případě, že je k jejímu provedení medicínský důvod. To znamená fimóza, opakované záněty, nebo kombinace těchto problémů.

Obřízka v Česku

V České republice ovšem není obřízka tak běžná, jako v zahraničí. „V České republice je statisticky obřezáno méně než 10 % mužů a v absolutní většině případů se jedná o obřízku ze zdravotních důvodů,” uvádí MUDr. Tomáš Hradec, který pracuje na Urologické klinice VFN a 1. LF UK jako lékař s profesním zaměřením na andrologii, léčbu močových kamenů, léčbu nádorů prostaty a nádorů horních močových cest.

Mužská obřízka je v Česku velice raritní. Provádí se v zásadě ze dvou důvodů. První důvod je náboženský, ten se vyskytuje u muslimů a u židů. A druhý důvod je hygienický, ten se vyskytuje u Američanů nebo u Angličanů. V České republice jsou oba tyto důvody výrazně menšinové,” dodává Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc., renomovaný český sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut, žijící a působící v Praze.

Obřízka přináší svému majiteli řadu benefitů. Náboženské, lékařské, kosmetické a hygienické důvody.

Jak se obřízka provádí?

Před samotným zákrokem probíhá klasické předoperační vyšetření. Je nutné dodržet dietní doporučení lékaře a připravit se na zákrok, stejně jako na jakoukoliv jinou operaci. Samotná obřízka potom probíhá při úplné anestezii a je tedy takřka bezbolestná. Během samotného zákroku nic necítíte a pouze po operaci může být penis citlivější.

MUDr. Tomáš Hradec popisuje: „U mladých zdravých pacientů, pro které celková anestezie nepředstavuje zdravotní riziko, provádíme obřízku nejčastěji v celkové anestezii. Samotný výkon tedy pro pacienta není nijak bolestivý. U starších mužů s přidruženými onemocněními lze výkon provádět ve svodné anestezii (epidurální, spinální), nebo v lokální anestezii. Při použití lokální anestezie však existuje riziko, že některé oblasti penisu budou v průběhu výkonu citlivější.

Jak probíhá zákrok obřízky?

Samotná obřízka je jednoduchým chirurgickým zákrokem. Existují dva základní způsoby, jak se obřízka může provádět: „Předkožka se buď povytáhne před žalud a oba listy předkožky se najednou přeruší skalpelem a následně se okraje rány k sobě sešijí vstřebatelnými stehy.

Nebo se jednotlivé listy předkožky přerušují samostatně. Zevní list v úrovni napojení žaludu na tělo penisu a vnitřní list 5 – 7 mm pod úrovní napojení žaludu na tělo penisu. Následně se okraje rány sešijí vstřebatelným stehem,” popisuje průběh obřízky MUDr. Tomáš Hradec. Podle typu použité chirurgické techniky může výkon trvat 30 – 60 minut.

Příprava před obřízkou

Obřízka nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Ano, na samotný zákrok se musíte připravit jako na jakoukoliv jinou operaci, ale jinak není potřeba žádné speciální přípravy.

Doba rekonvalescence po obřízce

Po obřízce je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření, aby nedošlo k zanícení rány. Je nutné se vyhýbat jakékoliv zvýšené námaze, i sexuálnímu životu, a to po dobu alespoň 3 týdnů.

MUDr. David Tomášek uvádí: „S výkonem jsou spojena standardní rizika patřící chirurgickému výkonu – šokové stavy, infekce, rozpad rány, hojení druhotné (per. secundam). Ztráty citlivosti, možnosti erekce, nebo změny tvaru penisu jsou vzácné a bývají spojené s nešetrným postupem při výkonu. Poruchy močení jsou též vzácné.

Sex po obřízce

Jakmile se vám rána zahojí, můžete se pomalu vracet do normálního života. Lékaři doporučují sex po obřízce nejdříve až po 4 týdnech.

Sexuolog Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. uklidňuje: „Obvykle bývá rekonvalescence po obřízce bezproblémová, trvá zhruba čtyři týdny, poté se muž může vrátit k sexuální aktivitě. Problémy s erekcí jsou tedy výjimečné.

Po výkonu je na penis většinou aplikována elastická bandáž, která brání vzniku otoku penisu. Bandáž na penisu zůstává do následujícího dne. Výkon je v některých zařízeních prováděn v režimu jednodenní chirurgie, v jiných zařízeních zase za 2 až 3 denní hospitalizace. Při výkonu používáme vstřebatelná stehy, které do 14 dnů po výkonu samy vypadnou. Pacient se tedy nemusí obávat nepříjemného odstranění stehů nůžkami na choulostivém místě. Po 10 – 14 dnech je dobré začít ránu promazávat například měsíčkovou mastí,” doplňuje období rekonvalescence MUDr. Tomáš Hradec.

Jaký je život s obřezaným penisem?

Na světě je celkem 33 % obřezaných mužů. Nejvíce je jich ve Spojených státech amerických, ovšem ani v našich krajích není výjimkou, že se s obřezaným mužem setkáte. Obřízka se téměř vůbec neprovádí ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie.

Po odstranění předkožky je to samozřejmě jiné. Žalud je najednou obnažený a při pohybu se tře o prádlo. To je naprosto nový stav, na který si každý muž musí zvyknout. Avšak je to jen otázkou několika dnů, maximálně týdnů.

MUDr. Tomáš Hradec doplňuje: „Těsně po operaci může být obnažený žalud přechodně citlivý. Tato zvýšená citlivost však v průběhu jednoho až dvou týdnů pomine a muži nečiní žádné obtíže. Vysušování kůže žaludu je také přechodné a pozorujeme ho spíše u pacientů, kteří před operací trpěli opakovanými záněty žaludu. Kůže je spíše poškozená tímto mechanismem, než samotnou obřízkou.

Zvýší nebo sníží se citlivost obřezaného penisu?

Muži se často obávají, že se jim po obřezání penisu zvýší nebo výrazně sníží citlivost penisu. To by samozřejmě znamenalo obrovský zásah do jejich intimního života. Ovšem toho se bát nemusíte. Snížení či zvýšení citlivosti penisu po obřízce je velice výjimečné a spíše záleží člověk od člověka, jak tento nový stav bude vnímat.

Snížení či zvýšení citlivosti penisu po obřízce je spíše mýtus. Vzácně se setkáváme s pacienty, kteří popisují změnu citlivosti penisu po výkonu. Jedná se však o individuální případy a stezky těchto pacientů se výrazně liší. Někteří popisují zvýšení citlivosti penisu, jiní zase její snížení. Dle sexuologických průzkumů se však výskyt pohlavních poruch u obřezaných a neobřezaných mužů nijak významně neliší. Obřízka a plastika uzdičky žaludu byla dlouho považována za prospěšnou léčbu u pacientů s předčasnou ejakulací. Ani u těchto pacientů však nebyl benefit ve větších studiích statisticky prokázán,” říká MUDr. Tomáš Hradec.

Změna citlivost v prvních dnech po zákroku

Samozřejmě v prvních dnech po zákroku ke změně citlivosti penisu dojít může, přece jen vám byla odstraněna celá předkožka, ale rozhodně se nejedná o nic, co by vám naprosto zruinovalo sexuální život.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. dodává: „Ovšem je zde rozdíl, zda byl ten člověk obřezán hned po narození, jako je tomu nejčastěji u obou druhů obřízky, tedy jak hygienické, tak i náboženské, nebo v dospělosti. Pokud dojde k obřízce v raném dětství, tak se dle zkušeností citlivost penisu příliš nemění. Ale pokud dojde k obřízce v dospělosti, pak je penis, respektive žalud penisu, po jistou dobu mnohem citlivější, neboť je najednou odkrytý.

Typický věk muže pro obřízku

Jak staří jsou běžně muži s obřízkou? Jedná se jen malé děti, které tento zákrok podstupují, anebo se nechávají obřezat i starší muži?

Na naši otázku nám opět odpověděl pan doktor MUDr. Tomáš Hradec: „Obřízka ze zdravotních důvodů se provádí u mužů všech věkových kategorií. U malých chlapců je důvodem vrozené zúžení předkožky, které neumožňuje její přetažení a znemožňuje dostatečnou hygienu předkožkového vaku. U mladých sexuálně aktivních mužů způsobuje zúžení předkožky nejčastěji bolestivost při pohlavním styku. Na předkožce se jim mohou tvořit trhliny, tzv. ragády, a předkožka se tak může dále jizvit a zužovat. U starších mužů, zejména u diabetiků, dochází ke zužování předkožky v důsledku opakovaných zánětů žaludu a předkožky. Její zajizvení muže být někdy tak závažné, že působí jako překážka při močení.

Podstoupit obřízku tedy mohou všichni muži bez ohledu na věk, sociální postavení nebo životní styl.

Kde se obřízka provádí?

V České republice se obřízka provádí v jakémkoliv státním, nebo soukromém urologickém zařízení. Pokud se jedná o obřízku prováděnou z estetického hlediska, může člověk takový zákrok podstoupit také na jakékoliv plastické chirurgii.

Urologické kliniky, kde se obřízka provádí:*

*Kliniky, kde se obřízka provádí (v ČR)
 NÁZEV KLINIKY  KONTAKT    ADRESA

Fakultní nemocnice Ostrava

+420 597 371 111,

+420 738 141 111

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

MEDICOM Clinic

+420 800 254 642 Praha, Brno, Ústí nad Labem

Andrologická klinika

+ 420 725 438 540 Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7

Plastická chirurgie MUDr. David Štěpán

+420 734 253 557 Podpěrova 6, 621 00 Brno

Klinika plastické, estetické a laserové medicíny

+420 775 122 031 Velká Hradební 3385 / 9, 400 01 Ústí nad Labem

Klinika LaserPlastic

+420 724 860 082 Platnéřská 89/11, Praha 1 Staré Město, 110 00

UroKlinikum Praha

+420 608 827 761 Budějovická 778/3a (2.patro) Praha 4- Pankrác, 140 00

Klinika GHC Praha

+420 222 211 206 Krakovská 8/581, 110 00 Praha 1

Urologická Klinika FN Plzeň

+420 377 401 111 Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory

GIA clinic, s.r.o.

+420 588 008 282 Karlov 1, 79601 Prostějov

 

Kolik obřízka stojí?

Pokud je obřízka danému muži indikována ze zdravotních důvodů, je plně hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud ji však chce muž podstoupit dobrovolně, a to například bez zdravotních potíží, z estetických důvodů, pak si celý zákrok hradí sám. V takovém případě se cena za obřízku pohybuje kolem 10 – 15 tisíc korun.

Pár slov o obřízce závěrem

Obřízka představuje účinný způsob k léčbě mnohých zdravotních problémů. Pokud vám tedy byla doporučena, rozhodně se jí bát nemusíte. Samotný zákrok vůbec neucítíte a po operaci se rychle zotavíte. Většinou je obřízka naprosto bez komplikací a bez většího zásahu do sexuality daného muže. Sexovat navíc můžete už 4 týdny po zákroku.

 

Jak je možné, že po snědení jídla nebo nápoje máte najednou náladu na erotiku? Je na čase se dozvědět, jak fungují afrodiziaka:obrizka
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow