Zerex Magazín

Poctivě připravované články o tom nejdůležitějším, co potřebuje každý vědět o svém zdraví.

Vyberte si z menu téma, které Vás právě teď nejvíce zajímá.

Kámasútra

Milenecká hádka podle Kámasútry v současnosti

11.06.2014 11:14
Pokud vycházíme z Kámasútry, ta uvádí, že milenci a zamilované páry žili ve světě, ve kterém bylo samotné chování a vystupování semknuté zásadami a normami a kde se všechny starosti (potíže) prohlašovali jednoduše za nepravdivé, či neexistující. Představitelky něžného pohlaví se museli naučit zatnout zuby a poddat se. V případě, když se jejich manžel choval nevhodně, neměla mu jeho partnerka nic velmi vyčítat, a to dokonce ani v případě, když jí velmi uškodil. Měla se vyhýbat nelaskavých a nehostinných názorů a pohledů, stejně i osočování a očerňování za mužovými zády, ale také i vystavování se ve dveřích, kde by ji mohli jiní obdivovat, zda oslovovat. Navíc kromě výše uvedených zákazů se žena neměla pomstít zdržováním se v takzvaných "v hájku rozkoše a slasti", které představovaly riziko a nebezpečí, že natrefí na lákavého a šarmantního muže, který ještě k tomu rozhoduje o svém čase. Naproti tomu muž od ženy očekával, aby se zdržovala pouze doma a starala se o sebe, o své tělo, zuby, vlasy s cílem mít je neustále zdravé a vyčištěné. I přesto, že se žena snažila v maximální možné míře, vyhovět ve všem svému milovanému partnerovi, častokrát hrozilo vypuknutí milenecké hádky. I v tomto případě se žena musela přidržovat jistých povinných pravidel. Partnerka směla táhnout partnera za vlasy a kopat ho. No zakázáno měla projít se svým hněvem a zlobou mimo svůj domov a příbytek. Útočné a výbojné nálady musely být na úrovni rituálního, až vznešeného křiku, kousání, bití a škrábání nehty. Přesto, že nepříznivé nálady (pocity) nemohli projevovat jinak, nebylo překvapením, že Kámasútra pokládá sadismus (takzvaný sex podporující a praktikující ve svých aktivitách násilí) za normální složku milostného vzájemného spojení milenců. Nabízela milencem rozličné doporučení a návody, v nichž bylo povinně uvedeno, jaká síla může být použita, jaká hrubá a násilná metoda nebo na kterých místech těla je možné je aplikovat. Nebudeme dále rozebírat podrobnější skutečnosti milenecké hádky z dílny Kámasútry. Neumíme si představit, že by se takto dotyční partneři chovali i v dnešní době. Umíte si to vůbec představit? Mužům by to asi vyhovovalo, ženy by asi nebyly příliš nadšené chovat se tak, jako ženy ve starověké Indii. Ne nadarmo se i dnes zabýváme vztahy mezi muži a ženami. Ne nadarmo je třeba vštěpovat do paměti a vědomí, že se obě pohlaví liší a to ve všech sférách života. Svár, hádka, nazvěme si to, jak chceme. Byla tu, je tu i bude. Bez ní by to prostě ve vztahu muže a ženy ani nešlo. Dobrou hádkou se utužuje vztah, ne jednou jsme o tom slyšeli. No ve většině případů to i funguje. Ale někdy je již příliš pozdě na nápravu. Tehdy už jiné východisko než rozchod obou partnerů není možné… Nebojte se zdokonalovat v lásce, v komunikaci, celkově ve vztahu s vaší partnerkou či vaším partnerem. Nikdy to není krok zpět, na to pamatujte. Právě naopak, je to krok dopředu. Nejdůležitější v tomto směru je uskutečnit právě ten prvotní krok vpřed, který je obvykle i tím nejtěžším. Následně již vše v rámci změny půjde jednodušeji. No ale toto bude platit pouze v případě, pokud se naučíte účinným metodám a postupům, s nimiž toho snadněji docílíte. Nápomocný vám může být i náš zerex blog, kde se pravidelně zabýváme různými problémy, i těmi ve vztazích muže a ženy. A pravidelně přinášíme a budeme přinášet tipy a návody, jak se zlepšit ve vztazích se svou partnerkou (partnerem). Buďte o krok vpřed a poznejte to, co značí milenecká hádka, jakož i další různé problémy ve vašem vztahu…


partnerské hádky partnerské problémy
Zerex Magazín arrow
Zerex Magazín arrow